THÔNG TIN TUYỂN SINH

Z4523138734255 Ce6e00161b5d7a5fe8ff4d7709082e8c

 

  • Nhà trường tài trợ 100% học phí Học kỳ 1 năm học 2023-2024 đối với hệ Cao đẳng.
  • Nhà trường tài trợ 100% học phí toàn khóa học đối với hệ Trung cấp.
  • Được ở Ký túc xá miễn phí. Miễn phí tiền điện, nước sinh hoạt.
  • Được xét cấp học bổng trong quá trình học tập.
  • Tài trợ 100% tiền mua bảo hiểm y tế trong thời gian đào tạo.
  • Được học tiếng Anh theo định hướng TOEIC miễn phí (420 giờ) đối với sinh viên các lớp Cao đẳng.
  • Được tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, văn nghệ, thể thao…do trường tổ chức.
  • Được giới thiệu việc làm miễn phí sau khi tốt nghiệp.- Được vay vốn để học tập theo quy định của nhà nước.
  • Được học liên thông lên trình độ Đại học với các trường ĐH Bách Khoa Hà Nội; ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP Hồ Chí Minh, …

TUYỂN SINH CÁC NGÀNH NGHỀ

ĐIỆN CỘNG NGHIỆP
TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

SỬA CHỮA THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA
TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

Tc Baotrithietbicodien

BẢO TRÌ THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN
TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

Tc Hàn

HÀN
TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP