Tầm nhìn:

Trở thành một cơ sở đào tạo chất lượng cao, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu đào tạo phát triển nguồn nhân lực của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và một phần cho xã hội

 

Sứ mệnh:

Đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực cho ngành Dầu khí Việt Nam.

Cung ứng một số lĩnh vực kỹ thuật đặc thù và nghiên cứu khoa học ứng dụng cho ngành Dầu khí Việt Nam.

Giá trị cốt lõi:

Chất lượng – Chuyên nghiệp – Chân tình

  • Chất lượng: là luôn đặt sự hài lòng của học sinh sinh viên, khách hàng lên hàng đầu.
  • Chuyên nghiệp: là đề cao tính hệ thống, hướng tới hội nhập quốc tế.
  • Chân tình: là tình cảm ơn nghĩa, tinh thần gắn kết, trách nhiệm đối với đồng nghiệp và xã hội.

Phương châm hành động:

Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Hiệu quả

  • Đoàn kết: là tôn trọng, thấu hiểu, chia sẻ và thống nhất về ý chí, hành động vì mục tiêu chung.
  • Kỷ cương: là thượng tôn pháp luật, tuân thủ các quy tắc đạo đức, quy định của Trường và các nghĩa vụ thuộc phạm vi trách nhiệm, đảm bảo tính minh bạch, rõ ràng.
  • Sáng tạo: là tạo ra cách làm mới mang kết quả tốt hơn và hiệu quả hơn.
  • Hiệu quả: là đạt được mục tiêu tối ưu trong hiện tại, đồng thời tạo được tiền đề để đạt được kết quả tốt hơn trong tương lai.

 

 

[/col] [/row]